Геотехника

Завод за геотехнику сачињавају:

  • Одељења за
    • Геотехничко пројектовање и мониторинг
    • Геотехничке конструкције
    • Теренска истраживања
  • Лабораторија за геомеханику
  • Одељење за геотехнички надзор и контролу
– страница је у изради –