Референце

У току свог постојања у Институту за путеве урађен је велики број студија, пројеката и других истраживања, анализа, експертиза из области саобраћаја, геологије, геотехнике, хидротехнике, заштите животне средине и др. и то:

 • Преко 300 саобраћајних студија развоја путне мреже, секторских студија саобраћаја у оквиру просторних планова, студија саобраћаја за потребе градова, студија транспортних модела и управљања саобраћајем, методолошких студија, правилника, упутстава и др.
 • Преко 200 научно-истраживачких студија из области саобраћаја, геотехнике, геологије, коловозних конструкција, технологије грађења, технологије производње и прераде грађевинских материјала, заштите животне средине и разних других студија, анализа, експертиза из домена делатности Институтa
 • Преко 4000 разноврсних пројеката путева и градских саобраћајница
 • Преко 100 Генералних пројеката са пратећим студијама
 • Велики број пројеката у земљи и иностранству:
  • аутопутева око 5000 км,
  • магистралних, регионалних и локалних путева и обилазница градова око 14.000 км,
  • мостова (око 4500 разноврсних конструкција и распона),
  • тунела (око 150),
  • коловозних конструкција: на око 500 км аутопутева, на око 1500 км нових путева, на око 2000 км путева – рехабилитације,
  • аеродромских писти на око 30 аеродрома,
  • градских саобраћајница у преко 50 градова,
  • заштите животне средине око 160 пројеката и студија,
  • Обављен је стручно технички надзор и контрола грађења на око 30.000 км разних категорија путева,
  • Дефинисани су геотехнички услови за изградњу око 2.000 км аутопутева и 5000 км магистралних и регионалних путева,
  • Објављена су бројна геотехничка истраживања за изградњу путних објеката, тунела (преко 100) и мостова (преко 700), бројна геотехничка истраживања услова санација и израда грађевинских пројеката санација нестабилности терена, међу којима су и позната клизишта „Умка“ и „Дубоко“, „Ражањ“, код моста „Слобода“, „Бегаљица“ и др.,
  • Урађене су геотехничке подлоге за услове планирања и изградњу објеката разних намена, (преко 500 локација и објеката) и за објекте специјалне намене,(преко 100 објеката), итд.,
  • Обављена је контрола квалитета материјала, на око 5.000 км магистралне и регионалне путне мреже и на другим грађевинским објектима,
  • Урађена је база података за путеве и уличну мрежу за преко 30 000 км магистралних и регионалних путева, око 10 000 км локалних путева и око 6 000 км уличне мреже у преко 20 градова
 • Поред рада у Југославији, Институт за путеве је своје услуге пружао и у следећим земљама: Либији, Ираку, Египту, Русији, Алжиру, Габону, Конгу, Анголи, Зимбабвеу, Кенији, Замбији, Малезији, Јордану и др.