Пројектовање

Завод за пројектовање „ТРАСА“  састоји се од следећих одељења:

  • Путеви
  • Мостови и конструкције
  • Коловозне конструкције
  • Тунели и подземне конструкције
  • Хидротехничке конструкције
  • Заштита животне средине
  • Саобраћај
  • Геодезија
  • Инжењеринг
– страница је у изради –