Организација

У Институту за путеве, од оснивања до данас, радило је преко 1.200 радника. У том периоду радило је 22 доктора наука (9 њих су стекли и звање професора универзитета), 19 магистара и неколико стотина инжењера и техничара. Институт тренутно има готово 400 запослених.

Институт за путеве реализује послове преко специјализованих целина – завода и сектора, а шема организације пословања дата је у прилогу.