Историја

Институт за путеве и мостове основан је Уредбом Владе Народне Републике Србије од 1950. године, са задатком да на научној основи проучава и предлаже решења за изградњу, одржавање и поправку путева и мостова у Народној Републици Србији. Садашњу физиономију Институт за путеве је добио 1972. године када се интегрисао са Заводом за студије и пројектовање путева и мостова „Траса“, која је основана Решењем Владе НР Србије број 105 од 06.04.1950. године. Као најзначајнији догађаји у историји Института за путеве издвајају се почеци делатности:

  • 1958. год. Завода за технологију грађења
  • 1959. год. Завода за грађевинске материјале
  • 1961. год. Завода за геомеханику (сада Завод за геотехнику)
  • 1969. год. Завода за саобраћај и економију
  • 1980. год. Завода за коловозне конструкције
  • У периоду од 1982. до 1990. године Институт за путеве је номинован од стране Светске банке – Института за привредни развој (ЕДИ) и Холандске Владе за организацију шестонедељног курса под називом „Техно-економска оправданост планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева у земљама у развоју“. Овај курс похађало је 250 стручњака из 20 земаља Азије, 23 земље из Африке и 10 земаља из Средње и Јужне Америке.
  • У периоду од 1950. до 2005. године Институт за путеве је организовао из области основних делатности 7 симпозијума, 3 научно-стручна скупа, 3 међународна скупа, 20 саветовања, 1 конференцију и 5 семинара.
  • У протеклом периоду, поред рада у свим југословенским републикама, Институт за путеве је своје услуге пружао и у следећим земљама: Либији, Ираку, Алжиру, Русији, Габону, Египту, Конгу, Анголи, Зимбабвеу, Кенији, Замбији, Малезији, Јордану и др.

istorija