Руководство

мр Братислав Милић, дипл.грађ.инж.
Директор

Рођен 1959. у Новом Пазару, Република Србија, где је завршио гимназију. Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1986. године на Одсеку за путеве, аеродроме и железнице. На истом факултету магистрирао 2001. године са темом: „Управљање производњом и уградњом битуменом везаних материјала”. Од 1987. године запослен Институту за путеве. На почетку радио на пословима у Лабораторији за асфалт, а касније у Одељењу за лабораторијски надзор на теренским пословима, од контроле асфалтних мешавина на асфалтној бази до координатора рада лабораторија на градњи обилазице око Београда. Такође, дуго времена радио као надзорни орган на одржавању путева у Републици Србији. Године 2009. именован за директора Истраживања и развоја, а од 2013. године обављао дужност Техничког директора.
Дужност директора друштва обавља од маја 2014. године.
Као сарадник или аутор учествовао у објављивању већег броја стручних радова из своје специјалности као и из области QMSа.

 

Мирослав Белошевић, дипл. менаџер
Заменик директора

Рођен 1964. године у Истоку, Република Србија. Дипломирао на Факултету за менаџмент у Београду 2004. године на Одсеку за оперативни менаџмент. Функцију саветника председника Владе Републике Србије обавља од 2004. до 2007. године. На место Генералног директора компаније „Прокупац“ долази 2010. године и ту остаје до преласка у Коридоре Србије 2012. године на позицију помоћника генералног директора.
На место заменика директора именован фебруара 2015.године.
Говори руски и албански језик.

 

Валбона Самарџија, дипл. правник
Директор правних, кадровских и општих послова

Рођена 1958. године у Београду, Република Србија, где је завршила гимназију. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала 1982. године, на међународно–правном смеру. Правосудни испит положила 1994. године. Секретар Српског друштва за путеве „VIA VITA“ од октобра 2014. године. Сертификат за службеника за јавне набавке стекла 2015. год. У Институту за путеве ад Београд запослена од 1984. године. Аутор је више стручних радова из области јавних набавки и правне проблематике примењене у путној инфраструктури.
На место директора правних, кадровских и општих послова именована јула 2013. године.
Говори енглески и француски језик.

 

Милош Вујић, дипл. економиста
Директор економско-финансијских послова

Рођен 1961. године у Грачаници, Босна и Херцеговина. Средњу економску школу завршио у Лукавцу, БиХ. Дипломирао на Економском факултету у Београду 1986. године на смеру за банкарство. Запослио се у Институту за путеве као приправник у априлу 1987. године. Током каријере радио у Служби плана и анализе, био шеф Службе финансијске оперативе и шеф економско-финансијских послова. Тренутно обавља и функцију председника Скупштине друштва.
На место директора економско-финасијских послова именован јула 2013. године.
Говори руски језик.

 

Владимир Бабић, дипл.грађ.инж.
Директор развоја и међународног пословања

Рођен 1978. године у Ужицу, Република Србија, где је завршио гимназију. Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 2005. године на Kатедри за путеве, аеродроме и железнице. Последипломске студије на матичној катедри уписује 2005. године и упоредо бива ангажован као демонстратор на стручним предметима. У Институт за путеве се запошљава 2006. године у Одељење за заштиту животне средине у оквиру Завода за пројектовање путева „Траса“. Као сарадник и руководилац радио на изради преко 30 студија и пројеката заштите животне средине. Као аутор или коаутор учествовао у објављивању преко 10 научно-стручних радова. Члан Инжењерске коморе Србије од 2009. године.
На место директора развоја и међународног пословања именован маја 2014. године.
Говори енглески и руски језик.

 

Мирослав Бирђанин, дипл.грађ.инж.
Директор Завода за пројектовање „Траса“

Рођен 1955. године у Београду, Република Србија, где је завршио средњу грађевинску школу. Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1981. године на Kатедри за путеве, аеродроме и железнице. У Институт за путеве се запошљава 1981. године у Одељење за пројектовање путева у оквиру Завода за пројектовање путева „Траса“. Као сарадник и руководилац радио на изради преко 100 пројеката путне инфраструктуре. Као аутор или коаутор учествовао у објављивању 6 научно-стручних радова. Члан Инжењерске коморе Србије од 2003. Године.
На место директора Завода за пројектовање „Траса“ именован јула 2017. године.

 

Александар Милентијевић, дипл.грађ.инж.
Директор Завода за стручни надзор

Рођен 1976. године у Смедеревској Паланци, Република Србија, где је завршио гимназију. Дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, на Kатедри за путеве, аеродроме и железнице. У Институт за путеве се запошљава 2006. године у Заводу за технологију грађења где је ангажован на пословима одржавања и изградње. Члан Инжењерске коморе Србије од 2009. године.
На место директора Завода за стручни надзор постављен је 2014. године.
Говори енглески језик.

 

Светозар Миленковић, дипл.инж.геол.
Директор Завода за геотехнику

Рођен 1967. године у Зрењанину, Република Србија, где је завршио средњу школу природно-математичког смера. Дипломирао на Рударско-геолошком факултету у Београду 1997. године на Катедри за геотехнику. У Институту за путеве се запошљава 1997. године у Одељењу за инжењерску геологију у оквиру Завода за геотехнику. Као сарадник и главни инжењер радио на изради преко 50 пројеката. Током 2001. и 2002. године ангажован на месту асистента за предмете Геотехничке мелиорације и Принципи инжењерске геологије на Рударско-геолошком факултету, смер за геотехнику. Као аутор или коаутор учествовао у објављивању преко 70 научно-стручних радова. Члан Инжењерске коморе Србије од 2002. године, поседује лиценце 391 и 491.
На место директора Завода за геотехнику именован новембра 2014. године.
Говори енглески језик.

 

Ивица Весић, дипл.инж.грађ.
Директор Завода за грађевинске материјале

Рођен 1975.године у Аранђеловцу. Средњу Грађевинско техничку школу завршио је у Београду. Вишу грађевинско-геодетску школу завршио је 2000.године у Београду. Дипломирао је 2015.године на катедри за грађевину Факултета за градитељски менаџмент Универзитета Унион Никола Тесла, где 2017. завршава мастер академске студије, на студијском програму Организација, технологија и управљање изградњом објеката. Од 2001.године запослен је у грађевинској компанији Гамат д.о.о., у којој од 2005. врши дужност техничког директора. У Институт за путеве се запошљава 2008.године у Заводу за технологију грађења, где је ангажован на пословима надзора на одржавању. На место шефа одељења за геотехнички надзор и контролу, у Заводу за геотехнику, постављен је 2014.године. Члан Инжењерске коморе Србије од 2009.године.

На место Директора Завода за грађевинске материјале именован октобра 2017.године.