Руководство

Ненад Томић, маст.грађ.инж.
Директор
 

Валбона Самарџија, дипл. правник
Директор правних, кадровских и општих послова

 

Милош Вујић, дипл. економиста
Директор економско-финансијских послова

 

Владимир Бабић, дипл.грађ.инж.
Директор развоја и међународног пословања

 

Мирослав Зеленбаба, дипл.грађ.инж.
Директор Завода за пројектовање „Траса”
 

Александар Милентијевић, дипл.грађ.инж.
Директор Завода за стручни надзор

 

Зоран Жарковић, дипл.инж.геол.
Директор Завода за геотехнику

 

Др Милорад Смиљанић, дипл.инж.технол.
Директор Завода за грађевинске материјале