Акредитоване лабораторије

Акредитације и обим акредитација за лабораторије Института за путеве

 

Од 2001. године Институт за путеве има четири акредитоване лабораторије.

Током 2019. године од стране Акредитационог тела Србије – АТС извршено је поновно оцењивање акредитованих испитних лабораторија, сагласно стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 и продужене су акредитације за све четири испитне лабораторије, о чему је Акредитационо тело Србије издало сертификате о акдредитацији и то:

Све четири лабораторије су добиле сертификате који важе од 30.10.2019. до 29.10.2023. године.